Serwis korzysta z plików cookies.
        LOGOWANIE  /  REJESTRACJA      

Kolejna edycja Portfolio Experience za nami

27 wrzesień 2015 roku

W dniach 23–24 kwietnia odbyła się kolejna edycja konferencji Portfolio Experience w warszawskim hotelu Marriott, gdzie zebrało się niemal 100 uczestników zainteresowanych tematyką zarządzania portfelem projektów i biurem projektów. Konferencja Portfolio Experience to jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi w jednym miejscu tak liczną grupę osób silnie związanych z PMO.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie PMO w organizacjach, poznanie dobrych praktyk oraz pogłębianie wiedzy na temat trendów pojawiających się na rynkach zagranicznych. Tegoroczną edycję po raz pierwszy podzielono na dwa dni: konferencyjny oraz warsztatowy, a jej motywem przewodnim była transformacja PMO w odpowiedzi na oczekiwania biznesu.

Pierwszy dzień konferencji obejmował wystąpienia osobistości znanych w kręgach zarządzania projektami. W roli prelegentów wystąpili goście z Polski i z zagranicy. Wśród nich pojawił się między innymi Olivier Lazar – konsultant, trener i mentor posiadający liczne certyfikacje PMI: PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP® i PMI-SP® oraz tytuł MBA w dziedzinie strategii, zarządzania projektami i programami. Były prezes oddziału PMI w Szwajcarii, a obecnie członek grupy doradczej PMI, w swoim wystąpieniu opowiadał o fundamentach budowy portfela projektów. Najważniejszymi elementami wypowiedzi było przedstawienie strategicznej roli zarządzania portfelem projektów w organizacji oraz podkreślenie znaczenia analizy interesariuszy i ryzyka. Występ został ciepło przyjęty przez publiczność.

Kolejnym prelegentem był Yohan Abrahams, prezes oddziału PMI w Wielkiej Brytanii, który jako lider PMO brał udział w tworzeniu Portfolio Office Enterprise dla National Policing Improvement Agency – wspólnej usługi zarządzania dokumentacją dla brytyjskiej policji. Jego prezentacja dotyczyła rozwoju portfela projektów metodą agile.

Konferencja została podzielona na dwa panele prezentacji, spośród których uczestnicy mogli wybrać interesujące ich tematy. Równolegle z Yohanem Abrahamsem występował Witold Hendrysiak, współzałożyciel i były prezes PMI Poland Chapter, od 2007 roku odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów w Raiffeisen Bank Polska SA. Na konferencji zaprezentował przypadek PMO przechodzącego transformację, podkreślając, że ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb organizacji było kluczowym zadaniem PMO.

Agenda obfitowała w studia przypadków i aktualne tematy związane z zarządzaniem portfelem projektów. Podczas sesji przy okrągłych stołach omawiano w grupach bieżące inicjatywy, takie jak manifest PMO zaprezentowany przez Macieja Bodycha, czy proponowane przez Jerzego Stawickiego zastosowanie metody kanban w zarządzaniu portfelem projektów. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zadaniach wyznaczonych przez prelegenta i chętnie dzielili się wiedzą oraz doświadczeniami z ich obszarów i firm. Wymiana opinii często przenosiła się również do kuluarów. Podczas przerw kawowych uczestnicy konferencji mocno się integrowali, wymieniali kontaktami oraz komentowali poszczególne wystąpienia.

Wśród prelekcji dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Karoliny Mitraszewskiej z firmy Provident Polska SA. Laureatka ubiegłorocznej edycji PMO Award opowiedziała o drodze, jaką przeszło jej Biuro Zarządzania Projektami, aby zostać uznanym za najbardziej dojrzałe PMO w 2013 roku. Wystąpienie stało się inspiracją dla wielu menadżerów PMO, którzy mogli się z niego dowiedzieć o tym, jak dobrze poustawiane procesy w PMO, nawet bez wdrożenia profesjonalnych narzędzi, mogą przynieść korzyści dla organizacji.

PMO Award jest konkursem, w którym startują biura projektów z całej Polski, niezależnie od branży i skali jednostki. Odpowiedzi uczestników konkursu na szereg pytań związanych z historią i planami na przyszłość PMO są obiektywnie oceniane przez niezależne jury, a wyniki ogłaszane są podczas konferencji. W tym roku odbyła się tradycyjnie również ceremonia wręczenia nagrody PMO Award dla najbardziej dojrzałego oraz najszybciej rozwijającego się PMO.

W kategorii najbardziej dojrzałego PMO nagrodzony został ING Bank Śląski SA, który może się pochwalić jednym z najdłuższych staży PMO na polskim rynku. Biuro uruchomione w 2006 roku przeszło pełną ścieżkę: od małego zespołu po działający na rzecz zarządu Departament Zarządzania Projektami. Jury szczególnie zwróciło uwagę na ciągłe doskonalenie PMO i coroczne promowanie oraz wdrażanie kolejnych usług świadczonych przez PMO.  Departament nie tylko realizuje szeroką listę usług: od wsparcia organizacji w strategii po wnioski z doświadczeń projektowych, ale również wdrożył wiele programów w celu budowy społeczności i kultury projektowej. PMO zaczęło pełnić funkcję mentora zarówno dla polskiego oddziału firmy, jak i innych PMO w grupie międzynarodowej.

Nagrodę dla najszybciej rozwijającego się PMO otrzymała natomiast firma Orange Polska SA. Jednostka w aktualnym kształcie powstała w roku 2013 w wyniku transformacji i połączenia innych usług i zespołów. Głównym celem powstania PMO w nowej strukturze była potrzeba optymalizacji procesów zarządczych i biznesowych. Jest to odrębna jednostka, która w półtora roku wdrożyła lub zmodyfikowała wszystkie podstawowe usługi: od rejestru projektów, przez zarządzanie portfelem, po automatyzację procesów w narzędziach IT. Rada szczególnie zwróciła uwagę na iteracyjne podejście do wdrożenia usług oraz ciągłe dostosowywanie się do potrzeb biznesowych rozliczane poprzez zdefiniowane wskaźniki biznesowe (KPI). PMO również zastosowało podejście Early Warning System, pozwalające lepiej monitorować ryzyka projektowe.

Serię wystąpień uwieńczyło inspirujące przemówienie Zbigniewa Traczyka. Były członek zarządu PMI Global  nawoływał słuchaczy, żeby nie bali się marzyć o idealnym PMO i dążyli do realizacji tych ambicji. Wspomniał również o problemie różnorodnego nazewnictwa PMO i wynikających z tego trudności komunikacyjnych, sugerując – w ramach jego rozwiązania – ujednolicenie języka w kontaktach z decydentami.

Drugi dzień konferencji odbył się w formie warsztatów prowadzonych przez Oliviera Lazara. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zrozumienia ról i obowiązków w PMO, określenia docelowych korzyści z PMO, a także uzyskania informacji o wymaganych umiejętnościach i kompetencjach dla poszczególnych ról. Głównym celem warsztatów było zapoznanie się z cyklem życia PMO oraz sposobami zarządzania ścieżką przejścia pomiędzy różnymi etapami. Zgodnie z tematem szkoleń: „Zapewnij trwałość swojemu PMO: niech będzie tymczasowe!” uczestnicy wyszli z zajęć ze świadomością zmiennego charakteru funkcjonowania PMO.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Planview, BlueAnt oraz Gower Publishing, a także partnerom: PMI Poland Chapter, Governice, Helionowi, Studenckiemu Kołu Naukowemu Zarządzania Projektami przy SGH, 4PM.pl, magazynowi „Zarządzanie Projektami”, ITwiz oraz Interii za wsparcie w organizacji konferencji.

Po sukcesie tegorocznej edycji powoli zaczynamy przygotowania do kolejnej konferencji Portfolio Experience 2016. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia (www.portfolioexperience.pl) oraz profilu na Facebooku (www.facebook.com/PortfolioExperience), gdzie wkrótce opublikujemy więcej szczegółów.

 

Grzegorz Laskowski, Whitecom

Logo w stopce
KONTAKT

Human Capital Solutions Polska - Portal Zarządzanie Projektami
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
E-mail: biuro@e-zp.org
tel.: (+48) 501 794 318
Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Interaktywna PIQUA