Serwis korzysta z plików cookies.
        LOGOWANIE  /  REJESTRACJA      

O sztuce komunikowania się w rzeczywistości zero-jedynkowej

Jadwiga Charzyńska

23 wrzesień 2015 roku

W koncepcji programowej Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” podjęliśmy próbę ilustrowania i opisywania relacji sztuka-nauka. Jednym z pierwszych wątków podjętych w naszym projekcie jest kwestia komunikacji i poprzez przywołane tu praktyki artystyczne chciałabym spojrzeć na współczesną sztukę, jako poletko doświadczalne dla wielu dyscyplin. Oczywiście potrzebę poprawy komunikacji pomiędzy środowiskami humanistów i ludzi zajmujących się naukami ścisłymi zauważył już choćby w tekście C.P. Snow’a „Dwie kultury”, który został opublikowany po raz pierwszy w 1969 roku przez Cambridge University Press.

Sztuka służy do ilustrowania, komentowania współczesnego nam świata. Artyści wchodząc w interakcję ze zjawiskami, nowymi koncepcjami występują w roli popularyzatora. Frank Malina, człowiek który skonstruował jeden z pierwszych napędów rakietowych stosowanych w NASA, tworzył prace, w których badał zagadnienia miedzy innymi z zakresu optyki i kinetyki. Dziś jest to cenna kolekcja dzieł sztuki. Tenże człowiek, który podobnie jak C.P. Snow, dostrzegał potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami twórczymi, powołał do życia pismo „Leonardo”. Obecnie to rozbudowana platforma wymiany myśli naukowej ceniona przez środowiska badawcze na całym świecie wydawana jako drukowany periodyk, funkcjonuje jednocześnie jako strona internetowa www.leonardo.info.

Roger Malina, ceniony astrofizyk, kontynuujący misję ojca, wziął udział w zorganizowanej w Gdańsku w 2011 roku konferencji naukowej „W stronę trzeciej kultury”, która dopełniała pierwszy cykl wydarzeń prezentujących polskiej publiczności twórców działających na pograniczu sztuki i nauki. Jednym z nich była wystawa pokazująca dorobek artystyczny Franka Maliny oraz Gyorgy’a Kepesa, gdzie Roger Malina w publikacji dokumentującej tę wystawę wspomina, jak w latach sześćdziesiątych równolegle G. Kepes zakładał Ośrodek Zaawansowanych Studiów Wizualnych (Centre for Advanced Visual Studies, CAVS), a ojciec powoływał do życia wspomniane czasopismo: „Obaj tworzyli sztukę, w której obraz naukowy traktowany był jako integralna część świata naturalnego, surowca twórczości artystycznej.”

Ruch odwołujący się do Renesansu, pokazujący potrzebę poszerzania horyzontów, polegający na wzajemnym edukowaniu się środowisk znalazł wielu zwolenników kontynuujących ten sposób działania i rozwoju. Sztuka to doskonałe narzędzie komunikacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi, ponieważ pozwala porozumiewać się na wielu poziomach: twórcy mierzą się z materią poprzez zaplanowanie procesu twórczego, który w różnych momentach i na różne sposoby może być pokazywany publiczności, gdy równolegle toczy się dyskusja adresowana do określonych grup profesjonalistów.

Naukowcy twórczo próbują okiełznać rzeczywistość, tworząc rozwiązania dla przyjaznych baz danych, narzędzi edukacyjnych. Aby przybliżyć efekty swojej pracy posługują się artystycznymi metodami prezentacji. Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss posługujący się w swojej twórczości rozwiązaniami komputerowymi, zarówno hardwarowymi jak i softwarowymi, podkreślają fakt, iż „żyjemy obecnie w stanie permanentnej komunikacji i właśnie dlatego istotą obecnego życia jest jego złożoność.” (Znamienne, iż cytat ten pochodzi z ich wystąpienia podczas wspomnianej już wcześniej konferencji „W stronę trzeciej kultury”).

Badając możliwości i metody „porządkowania” informacji, czy - jak Christa Sommerer pracująca w duecie z Laurentem Mignonneau – różne interfejsy i sposoby ich użytkowania, potrafią zbudować dzieła - interaktywne obiekty, które zachęcają publiczność do włączania się w zaproponowaną zabawę, tym samym oswajając ludzi z rozwiązaniami technicznymi, które coraz bardziej są obecne w naszym codziennym życiu. Ci badacze i artyści wychodzą naprzeciw odwiecznej potrzebie ludzkiej: pomagają zrozumieć otaczający nas świat, próbują dawać wskazówki, jak korzystać z dobrodziejstw współczesnej cywilizacji.

 

Jadwiga Charzyńska

Aktywność menadżerską rozpoczęła w trakcie studiów, organizując projekty artystyczne, które stanowiły podstawę uzyskania specjalizacji „animacja kultury”. Uzyskała dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki gdańskiej PWSSP w 1994 roku. Od 2004 roku, jako dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, realizuje m.in. projekt Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska i zainicjowany 2011 roku we współpracy z prof. R. W. Kluszczyńskim projekt Art&Science Meeting, a także współpracuje przy wdrażaniu programów rewitalizacyjnych w Gdańsku.

W 2008 otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Również w 2008 roku, wraz z całym zespołem CSW Łaźnia, otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Artykuł publikowany w magazynie „Zarządzanie Projektami” Nr 2(2)/2013

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Logo w stopce
KONTAKT

Human Capital Solutions Polska - Portal Zarządzanie Projektami
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
E-mail: biuro@e-zp.org
tel.: (+48) 501 794 318
Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Interaktywna PIQUA