Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/zpwieczor/domains/zarzadzanieprojektami.org/public_html/public/index.php on line 21

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/zpwieczor/domains/zarzadzanieprojektami.org/public_html/public/index.php on line 22

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/zpwieczor/domains/zarzadzanieprojektami.org/public_html/public/index.php on line 23
Zarządzanie Projektami - Magazyn. Dynamiczne oblicze biznesu
   
Serwis korzysta z plików cookies.
        LOGOWANIE  /  REJESTRACJA      

Półwysep Helski - pilotażowy projekt sieci inteligentnych

18 wrzesień 2015 roku

Tło projektu

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych działają w złożonym środowisku, na które wpływ mają, w szczególności, regulacje krajowe i europejskie, stan infrastruktury sieciowej, którą dysponują oraz szereg interesariuszy posiadających często sprzeczne oczekiwania. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) będą musieli sprostać wynikającym stąd wyzwaniom i oczekiwaniom, przygotowując własne strategie działania, uwzględniając różnice pomiędzy poszczególnymi OSD w zakresie ich struktury oraz sposobu zarządzania, a także zróżnicowanych lokalnych uwarunkowań. Ważnym elementem, który może przyczynić się do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom stawianym przed OSD, jest wdrożenie inteligentnej sieci energetycznej (ISE).

Istotna rola ENERGA-OPERATOR SA na rynku energii elektrycznej w Polsce sprawia, iż Spółka musi odpowiadać na szerokie oczekiwania interesariuszy i w związku z tym stoi przed szeregiem wyzwań. Najważniejsze z nich to:

 • poprawa niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii oraz zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi odbiorców,
 • optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zasobów organizacyjnych,
 • poprawa efektywności energetycznej sieci dystrybucyjnej,
 • umożliwienie zwiększenia roli odbiorcy w zarządzaniu zużyciem oraz produkcją energii elektrycznej,
 • integracja źródeł rozproszonych i bilansowanie systemu w warunkach rosnącego udziału generacji rozproszonej.

Jednym z kluczowych sposobów działania wspierającym realizację strategii ENERGA-OPERATOR SA jest innowacyjność, w tym rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru Inteligentnej Sieci Energetycznej. Sieć ta ma wspierać realizację podstawowego obowiązku OSDi wspierać realizacje powyżej przedstawionych wyzwań.

Projekt pilotażowy

Projekty pilotażowe w zakresie rozwiązań z obszaru inteligentnych sieci energetycznych mają na celu weryfikacje technologii i możliwości skalowania na obszar całej sieci lub wybranych jej fragmentów i dostosowania ich do specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa. Projekty pilotażowe są ważnym elementem w procesie wdrażania inteligentnych sieci energetycznych w ENERGA-OPERATOR SA. Proces wdrażania ISE przedstawiony został na rysunku 1.

Pilotażowy projekt na Półwyspie Helskim miał za zadanie przetestowanie technologii, rozwiązań, które wpływają na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów dostawy energii elektrycznej. Oczekiwane korzyści z badanych technologii to m.in.:

1. Ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej w obszarze pilotażowym. poprzez jak najszybsze wykrycie miejsca awarii i automatyczną rekonfigurację sieci

2. Zapewnienie jakości napięcia wewnątrz sieci SN

3. Ograniczenie strat sieciowych w obszarze pilotażowym o 5% poprzez optymalizację układu pracy sieci

4. Optymalizację wykorzystania obecnej infrastruktury poprzez tworzenie nowych rozwiązań technicznych i integrację danych.

Projekt realizowany był w 3 etapach:

 • I etap obejmował opracowanie koncepcji przejścia z sieci „tradycyjnej” do sieci Smart Grid z analizą wykonalności włącznie - „Koncepcja budowy i wdrożenia rozwiązań Smart Grid w sieci ENERGA-OPERATOR SA na Półwyspie Helskim”. Został on wykonany w 2011 roku;
 • II etap obejmował budowę rozwiązań Smart Grid w obszarze pilotażowym i został zakończony w 2012 roku;
 • Etap III obejmował testy rozwiązań, analizę i badanie możliwości skalowania na obszar całego EOP. Prace te wykonano w 2013 roku.

W ramach projektu zostały wdrożone i przebadane nowe technologie z obszaru sieci inteligentnych:

 • AM – System inteligentnego opomiarowania.
 • Fault Detection, Isolation and Restoration (FDIR) – Celem zastosowania systemu jest wykrywanie awarii (zwarć) i automatyczne ograniczanie jej zasięgu do miejsca wystąpienia i w możliwie najkrótszym czasie zasilania maksymalnej ilości odbiorców.
 • Funkcja IVVC (Integrated Volt/Var Control) – Zaawansowany system regulacji napięcia w sieci SN pozwalający na dotrzymanie wysokiej jakości parametrów napięcia.
 • System SCADA nn – System do monitorowania pracy sieci niskiego napięcia
 • System optymalizacji układu pracy sieci nn w celu poprawy efektywności pracy sieci.

Wdrożenie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych wykazało możliwość uzyskania efektu synergii korzyści z prowadzonych działań „tradycyjnych” i tych związanych z sieciami inteligentnymi. Wykorzystanie istniejących danych, nowych otrzymywanych z rozbudowywanych systemów monitoringu oraz ich integracja pozwala na wsparcie realizacji kluczowych wyzwań stojących przed ENERGA-OPERATOR SA.

Na podstawuie artykułu S. Noske i M. Wawrzyniaka „Półwysep Helski – pilotażowy projekt sieci inteligentnych”, opracował Jacek Kobiela

 

Artykuł publikowany w magazynie „Zarządzanie Projektami” Nr 1(8)/2015

Logo w stopce
KONTAKT

Human Capital Solutions Polska - Portal Zarządzanie Projektami
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
E-mail: biuro@e-zp.org
tel.: (+48) 501 794 318
Copyright © 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Interaktywna PIQUA